วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หยง ซู่ เซี่ย

เพลงจีนลู่เปียนอี๋เค้อ..
หยง ซู่เซี่ย ซือหว่อหว่าย
เนี่ยน ตีตี๊ ฟาง
ฉิงหลังตี๊เทียนคง
เหลียงส่วงตีฟงไฮ่โยว่
จุ่ย เหยิน ตี ลวี้ เฉ่า เซียง
เหอ หนี่เย้า
กั๊วเสี่ยว ลู่ วัน วัน
ฉิงเหยินซานปอคั่นเส หยาง
ว่าน เสี่ยเจ้า
ส้างหนี่ ตีเหลี่ยนฉิง
ฮว้าเหมียน เหมียนซั๊วปู่ วาน
อาหนี่เข่อ เสียง ฉี่ หยง ซู่เซี่ย
เข่อ เฉิงเสี่ยงฉี่ลวี้ เฉ่าเซียง

ลู่เปียนอี๋เค้อ..
หยง ซูเซี่ย ซื่อหว่อเจี้ยน
หนี่ ตี ตี้ ฟาง
เถียรเหม่ยตีเสี่ยวหยง
ชิง แชย ตีฮว้าไหโย่ว
หม้อ หม้อ ตี๋ ฉิง อี๋ฉาง
หนี่ เฉิงเผย
หว่อหลิ่ว เลี้ยนชุน กวาง
จิ้น ฉิงซี่สู้ซิน จง เยี่ยน
จี่ เก้อชุน เทียนอี่ กั๊วซือ
จิ้ว ซื่อ จิ้ว ซื่อปู้ เหนิ่งวาง
อ่าหนีเคอ เสียง ฉี่ หยงซู่เซี่ย
เคอ เฉิงเสี่ยงฉี่ลวี้ เฉ่าเซียง

ลู่เปียนอี๋เค้อ..
หยง ซูเซี่ย ซื่อหว่อเจี้ยน
หนี่ ตี ตี้ ฟาง
เถียรเหม่ยตีเสี่ยวหยง
ชิง แชย ตีฮว้าไหโย่ว
หม้อ หม้อ ตี๋ ฉิง อี๋ฉาง
หนี่ เฉิงเผย
หว่อหลิ่ว เลี้ยนชุน กวาง
จิ้น ฉิงซี่สู้ซิน จง เยี่ยน
จี่ เก้อชุน เทียนอี่ กั๊วซือ
จิ้ว ซื่อ จิ้ว ซื่อปู้ เหนิ่งวาง
อ่าหนีเคอ เสียง ฉี่ หยงซู่เซี่ย
เคอ เฉิงเสี่ยงฉี่ลวี้ เฉ่าเซียง

ไม่มีความคิดเห็น: