วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เถียน มี่ มี่ เพลงจีน

เถี่ยน หมี หมี่
หนี่เซียว เต่อ เทียนมี้มี
เฮาเซียงฮวง เอ๊อไค
ไจชุวน ฝ่งหลี
ไคจาย ชุวนฝงลี
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี
หม่งหลี หม่งหลี เจียนกั่วหนี
เทียนหมี เซียว
เต๋อตัว เถี่ยนมี้
ฉือนี..ฉือนี..ม้งเจียน
หนีเจียว ฉือนี
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี
. อาจารย์ หนุ่ม .
หนุ่มน้อย คาราโอเกะ.
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี
หม่งหลี หม่งหลี เจียนกั่วหนี
เทียนหมี เซียว
เต๋อตัว เถี่ยนมี้
ฉือนี..ฉือนี..ม้งเจียน
หนีเจียว ฉือนี
ไจ่ หนา หลี่
ไจ่นา หลี่เจียน กั๋วนี
นีตีเซียวหลงเจอ ยังโซวชี
ว๊ออี ซือเซียง ปู่ชี
อ๊า..จ่าย..มง..หลี

ไม่มีความคิดเห็น: